กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  กองทัพภาคที่ 3
  กองทัพบก
ผู้ชม:
205731
Online:
คน
  ต้อนรับ พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ เจ้ากรมจเรทหารบก พร้อมด้วยคณะชุดตรวจพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครัวครัว ของ ทบ. วันที่ 24 เมษายน 2561
  พิธีสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลองและรดน้ำดำหัว ผบ.พัน.ซบร.23 บชร.3 วันที่ 19 เมษายน 2561
  มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่สอบได้นายทหารสัญญาบัตร วันที่ 21 มีนาคม 2561
  โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด “ครอบครัวอบอุ่นเยาวชนต้านภัยยาเสพติด” วันที่ 10 มีนาคม 2561
  ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมการขยายโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน วันที่ 6 มีนาคม 2561
  พิธีเปิดร้านค้าตลาดชุมชนทหารร่มเย็น Clean Food Good Taste วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  การทดสอบร่างกายประจำปี 61 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  มทภ.3 เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมการขยายโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัด 1/61 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สพ. รุ่นที่ 49 ศึกษาดูงาน พัน.ซบร.23 บชร.3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
  การกวดวิชาพลทหารกองประจำการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก วันที่ 30 มกราคม 2561
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561
  ทำบุญธงชัยเฉลิมพล วันที่ 15 มกราคม 2561