หน้าที่ : 1 / 8     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 282

  ต้อนรับ พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ เจ้ากรมจเรทหารบก พร้อมด้วยคณะชุดตรวจพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครัวครัว .. ข่าววันที่ 24 เมษายน 2561
  พิธีสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลองและรดน้ำดำหัว ผบ.พัน.ซบร.23 บชร.3.. ข่าววันที่ 19 เมษายน 2561
  มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่สอบได้นายทหารสัญญาบัตร.. ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2561
  โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด “ครอบครัวอบอุ่นเยาวชนต้านภัยยาเสพติด”.. ข่าววันที่ 10 มีนาคม 2561
  ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมการขยายโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน .. ข่าววันที่ 6 มีนาคม 2561
  พิธีเปิดร้านค้าตลาดชุมชนทหารร่มเย็น Clean Food Good Taste.. ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  การทดสอบร่างกายประจำปี 61 ครั้งที่ 1.. ข่าววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  มทภ.3 เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมการขยายโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน .. ข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัด 1/61 ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สพ. รุ่นที่ 49 ศึกษาดูงาน พัน.ซบร.23 บชร.3.. ข่าววันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
  การกวดวิชาพลทหารกองประจำการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก.. ข่าววันที่ 30 มกราคม 2561
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561.. ข่าววันที่ 18 มกราคม 2561
  ทำบุญธงชัยเฉลิมพล ข่าววันที่ 15 มกราคม 2561
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข่าววันที่ 13 มกราคม 2561
  ผช.ผบ.ทบ.(1) เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน.. ข่าววันที่ 11 มกราคม 2561
  พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ข่าววันที่ 10 มกราคม 2561
  พิธีปิดการฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 ผลัด 2/60.. ข่าววันที่ 10 มกราคม 2561
  พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ข่าววันที่ 29 ธันวาคม 2560
  การแข่งขันกีฬาภายใน พัน.ซบร.23 บชร.3.. ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2560
  เสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัว ข่าววันที่ 26 ธันวาคม 2560
  พิธีเยี่ยมญาติทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 บชร.3.. ข่าววันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
  การฝึกเดินทางไกลประจำเดือน พ.ย.60 ข่าววันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  พิธีประดับยศ นายทหาร และนายสิบ ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
  คณะอดีตผู้บังคับบัญชา บชร.3 เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน .. ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
  เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 บชร.3 และ นขต.บชร.3.. ข่าววันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 ผลัดที่ 2/60.. ข่าววันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3 เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 บชร.3.. ข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2560
  พิธีส่งทหารผลัดปลดประจำการ ผลัดที่ 2/58 และปลดสิทธิ์ลด .. ข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2560
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ.. ข่าววันที่ 26 ตุลาคม 2560
  พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศที่สูงขึ้น.. ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2560
  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .. ข่าววันที่ 13 ตุลาคม 2560
  พิธีมอบพันธุ์ผักให้กับกำลังพล ข่าววันที่ 12 ตุลาคม 2560
  การบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ km เพื่อขยายผลให้กับกำลังพลภายในหน่วย.. ข่าววันที่ 2 ตุลาคม 2560
  กิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัว ข่าววันที่ 27 กันยายน 2560
  พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัด 2/60 .. ข่าววันที่ 26 กันยายน 2560
  พิธีเชิดชูเกียรติและประดับเครื่องหมายยศผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560.. ข่าววันที่ 19 กันยายน 2560
  พิธีมอบสินไหมทดแทน พลฯธีระพงษ์ สร้อยศิลา.. ข่าววันที่ 5 กันยายน 2560
  คณะ อบต.กวางโจน จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงาน โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน .. ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2560
  มรว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์ เยี่ยมชมความคืบหน้า โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน .. ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2560
  คณะบุคคลากร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศึกษาดูงาน โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน.. ข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2560

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๔๔๒๘๐
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 205728 Online จำนวน : 3 คน